Chief guests

Shri. Abhay Firodiya 

Force Motors

Shri. Prataprao Pawar 

Sakal Papers

Smt. Leela Poonawala

Alfa Laval

Shri. Pralhad Chabria 

Finolex

Shri. Panditrao Kulkarni

Shri. Subash Dandekar 

Camlin


Shri. Prabhakar Deodhar 

Aplab

Shri. Gajananrao Pendharkar 

Vicco Laboratories

Shri. Arun Firodiya 

Kinetic Group

Shri. Ravi Pandit 

KPIT Cummins

Shri. Ram Bhogale

 Nirlep Industries

Shri. Pramod Choudhary 

Praj Industries

Shri. Kumar Gera 

Gera Developments

Shri. Vishwanath Karad 

MIT college

Shri. Anand Deshpande 

Persistent Systems

Shri. Kailash Katkar

Quick Heal

Shri. Lalitkumar Jain

 Kumar Builders KUL

Shri. Pradeep Rathi

Sudarshan Chemicals Ltd.

Shri. Yatin S Shah

 Precision Camshafts Ltd. 

Dr. Sandeep Wasalkar
Strategic Foresight Group

Shri. Hanmantrao Gaikwad

BVG Group

Shri. Vitthal Kamat

Kamat Hotels

Mrs. Mohini Kelkar

 Grind Master Machines