Chief guests

Shri. Abhay Firodiya

Force Motors

Shri. Prataprao Pawar

Sakal Papers

Smt. Leela Poonawala

Alfa Laval

Shri. Pralhad Chabria

Finolex

Shri. Panditrao Kulkarni

Shri. Subash Dandekar

Camlin


Shri. Prabhakar Deodhar

Aplab

Shri. Gajananrao Pendharkar

Vicco Laboratories

Shri. Arun Firodiya

Kinetic Group

Shri. Ravi Pandit

KPIT Cummins

Shri. Ram Bhogale

Nirlep Industries

Shri. Pramod Choudhary

Praj Industries

Shri. Kumar Gera

Gera Developments

Shri. Vishwanath Karad

MIT college

Shri. Anand Deshpande

Persistent Systems

Shri. Kailash Katkar

Quick Heal

Shri. Lalitkumar Jain

Kumar Builders KUL

Shree Pradeep Rathi

Sudarshan Chemicals Ltd.

Yatin S Shah

Precision Camshafts Ltd.

Dr. Sandeep Wasalkar
Strategic Foresight Group